Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ đo đạc bản đồ - Cắm mốc hồ sơ địa chính

Hiện nay, Công ty chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ về đo đạc như sau:

Đo đạc bản đồ để phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà( cấp lần đấu, tách thửa, hợp thửa, hoàn công, cấp đổi sổ…)

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

+ Chi nhánh VPĐKĐĐ đối với trường hợp cấp cho hộ gia đình, cá nhân

+ Sở TN&MT đối với trường hợp cấp cho tổ chức

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 30 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Bản sao các giấy tờ liên quan đến hồ sơ cần đo vẽ để phục vụ công tác cấp GCN( bản sao GCN, GPXD, Quyết định giao đất, cho thuê đất, giấy tờ mua bán, tặng cho, quyết định cấp số nhà…  
 

- Phí dịch vụ đo vẽ:

* Diện tích xây dựng, DT sàn XD: 13,500 đồng/1m2 sàn xây dựng (13,500 đồng X tổng DT sàn XD);
 

* Diện tích đất:

- Dưới 100m2: Đơn giá = 4,303,217 đồng;

- Từ 100m2 đến 300m2: Đơn giá = 4.683.935 đồng;

- Từ 300m2 đến 500m2: Đơn giá = 5,128,290 đồng;

- Từ 500m2 đến 1000m2: Đơn giá = 5,503,067 đồng;

- Từ 1000m2 đến 3000m2: Đơn giá = 6,570,068 đồng;

- Từ 3000m2 đến 5000m2: Đơn giá = 7,227,075 đồng;

- Từ 5000m2 đến 7000m2: Đơn giá = 7.949,782 đồng;

- Từ 7000m2 đến 10.000m2: Đơn giá = 8,871,817 đồng;

- Từ 10.000m2 đến 15.000m2: Đơn giá = 10,646,180 đồng;

- Từ 15.000m2 đến 20.000m2: Đơn giá = 12,775,416 đồng;
 

* Phí dịch vụ cắm mốc:

- 500,000 đồng/1 điểm mốc (chưa bao gồm nhân công + cọc bê tông sắt 10);

- 700,000 đồng/1 điểm gắn (đã bao gồm nhân công + cọc bê tông sắt 10).

Trường hợp cắm mốc dưới 4 điểm vẫn tính tối thiểu 2000.000 đồng/ một HS.
 

Mọi chi tiết xin liên hệ Miss Mẫn: 0938 637 648 - Mr Hà: 0938 800 279