Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ mua bán tặng cho nhà đất

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

+ Cơ quan công chứng, Chi nhánh VPĐKĐĐ đối với trường hợp cập nhật biến động trên GCN.

+ Cơ quan công chứng, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Văn phòng ĐKĐĐ TP đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 15 ngày làm việc đối với trường hợp cập nhật biến động trên GCN và 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi GCN.  

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Bản chính giấy chứng nhận, thông báo nộp lệ phí trước bạ, hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, Bản vẽ hiện trạng nhà đất (nếu cấp đổi)…

- Phí dịch vụ mua bán tặng cho nhà đất: 7.000.000 đồng đối với trường hợp cập nhật biến động trên GCN; đối với trường hợp xin cấp đổi giấy chứng nhận phí dịch vụ là 35.000.000 đồng


Mẫu đơn theo quy định 1 Đính kèm file
Mẫu đơn theo quy định 2 Đính kèm file