Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ thay đổi thông tin cá nhân trên giấy chứng nhận

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chi nhánh VPĐKĐĐ.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Bản chính giấy chứng nhận, CMND, HK, văn bản xác nhận của cơ quan chức năng về việc thay đổi thông tin cá nhân, Quyết định cấp số nhà, thông báo nộp lệ phí trước bạ…

- Phí dịch vụ thay đổi thông tin cá nhân trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thủ Đức: 5.000.000 đồng