Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND Phường nơi có nhà-đất, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Văn phòng ĐKĐĐ Thành phố.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 30 ngày làm việc (không tính thời gian niêm yết mất giấy chứng nhận tại UBND Phường nơi có đất)

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Đơn cớ mất có xác nhận của công an phường, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, Bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất, bản sao CMND+HK…   

- Phí dịch vụ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 30.000.000 đồng


Mẫu đơn theo quy định 1 Đính kèm file