Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ hoàn công xây dựng

1. Hoàn công cập nhật DTXD trên giấy chứng nhận cũ (đối với cá nhân):

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chi nhánh VPĐKĐĐ

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 30 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Bản chính giấy chứng nhận, thông báo nộp lệ phí trước bạ, bản vẽ hiện trạng hoàn công nhà, giấy phép xây dựng + bản vẽ thiết kế đi kèm GPXD, Hợp đồng thi công xây dựng, biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành, hóa đơn VAT do đơn vị xây dựng xuất…

 -Phí dịch vụ: 30.000.000 đồng

 

2. Hoàn công cấp đổi giấy chứng nhận (đối với cá nhân):

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chi nhánh VPĐKĐĐ, Văn phòng ĐKĐĐ Thành phố.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 40 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Bản chính giấy chứng nhận, thông báo nộp lệ phí trước bạ, bản vẽ hiện trạng hoàn công nhà, giấy phép xây dựng + bản vẽ thiết kế đi kèm GPXD, Hợp đồng thi công xây dựng, biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành, hóa đơn VAT do đơn vị xây dựng xuất…

- Phí dịch vụ hoàn công xây dựng tại Thủ Đức: 35.000.000 đồng