Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất

Quy Trình Hợp Thức Hóa Nhà Đất Quận Quận Thủ Đức

Bước 1 : lập thủ tục đo vẻ Nhà - Đất

Bước 2 : Mua hồ sơ tại Ủy ban Quận gồm

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận

- Tờ khai lệ phí trước bạ nhà - đất

- Tờ khai thuế sử dụng đất

- Đơn nợ thuế ( nếu muốn làm nợ thuế )

- Sau đó điền đầy đủ thông tin trong đơn và nộp những giấy tờ nhà đang có

Bước 3 : Nộp hồ sơ tại phường

- Chứng cam kết tại phường

- Chứng cam kết có mấy căn nhà

- Chứng đơn nợ thuế ( nếu làm nợ thuế )

Bước 4 : Nộp hồ sơ tại UBND Quận

Bước 5 : Đóng thuế tại chi cục thuế và nhận giấy chứng nhận tại UBNDQ

Thời Gian Cấp Giấy Chứng Nhận Nhà Đất Quận Thủ Đức

● Đo vẽ 15 ngày

● Chứng phường 1 ngày

● Thụ lý ở phường 15 ngày

● Thụ lý ở Quận 60 ngày

● Tính thuế 10 ngày

● Tổng cộng 101 ngày

Lệ Phí Cấp Giấy Chứng Nhận Nhà Đất Quận Thủ Đức

● Lệ phí cấp giây chứng nhậ mới : 100 ngàn

● Lệ phí cấp đổi giấy chứng nhận : 50 ngàn

Phí Dịch Vụ Cấp Giấy Chứng Nhận Nhà Đất Quận Thủ Đức

● Tiền công trung bình 10 -15 triệu ( tùy thuộc vào giấy tờ nhà cụ thể )

● Bao trọn gói : Tùy thuộc vào diện tích và giấy tờ nhà ….