Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ hợp thức hóa nhà đất

1. Cấp cho Hộ gia đình, cá nhân:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND Quận/Huyện.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 60 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Giấy tờ mua bán/tặng cho nhà đất, quyết định cấp đất, giấy phép công nhận quyền sở hữu nhà, giấy tờ kê khai đăng ký nhà-đất với các cơ quan chức năng qua các thời kỳ, bản sao CMND + HK chủ nhà, quyết định xử phạt vi phạm hành chính (nếu có), hợp đồng điện, nước, biên lai nộp thuế nhà đất, quyết định cấp số nhà, bản vẽ hiện trạng vị trí nhà đất…,   

- Phí dịch vụ: 40.000.000 đồng

 

2. Cấp cho tổ chức:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Văn phòng ĐKĐĐ Thành phố, Sở TN&MT.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 60 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Quyết định cấp đất, giao đất, hợp đồng thuê đất với cơ quan có thẩm quyền, giấy phép xây dựng, bản vẽ hiện trạng vị trí nhà đất, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…,  

 - Phí dịch vụ hợp thức hóa nhà đất: Căn cứ theo pháp lý hồ sơ, Công ty Vạn Phú Thịnh sẽ trao đổi trực tiếp và báo phí cho khách hàng


Mẫu đơn theo quy định 1 Đính kèm file