Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ xin phép làm hạ tầng

 - Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: UBND Quận/Huyện.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: Căn cứ theo quy mô công trình, loại công trình

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, bản sao bản đồ hiện trạng vị trí khu đất; Bản vẽ thiết kế, thuyết minh về hiện trạng, quy mô đầu tư…,

- Phí dịch vụ xin phép làm hạ tầng: Căn cứ theo quy mô công trình, loại công trình công ty Vạn Phú Thịnh sẽ trao đổi trực tiếp và báo phí cho khách hàng.