Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

+ Cơ quan công chứng, Chi nhánh VPĐKĐĐ đối với trường hợp cập nhật biến động trên GCN.

+ Cơ quan công chứng, Chi nhánh VPĐKĐĐ, Văn phòng ĐKĐĐ Thành phố đối với trường hợp cấp đổi giấy chứng nhận.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 15 ngày làm việc đối với trường hợp cập nhật biến động trên GCN và 30 ngày làm việc đối với trường hợp cấp đổi GCN (Không tính thời gian niêm yết văn bản khai nhận/thỏa thuận phân chia di sản tại UBND Phường). 

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Bản chính giấy chứng nhận, thông báo nộp lệ phí trước bạ, giấy chứng tử của người để lại di sản, HK+CMND+khai sinh+đăng ký kết hôn của người thừa kế (cha, mẹ, vợ, chồng, con…) Bản vẽ hiện trạng nhà đất (nếu cấp đổi)…

- Phí dịch vụ khai nhận di sản thừa kế tại Thủ Đức: 10.000.000 đồng đối với trường hợp cập nhật biến động trên GCN; đối với trường hợp xin cấp đổi giấy chứng nhận phí dịch vụ là 35.000.000 đồng


Mẫu đơn theo quy định 1 Đính kèm file