Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ gia hạn thời gian sử dụng đất

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chi nhánh VPĐKĐĐ.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Bản chính giấy chứng nhận, hộ khẩu, CMND, thông báo nộp lệ phí trước bạ, Bản vẽ hiện trạng nhà đất (nếu cấp đổi)…

- Phí dịch vụ gia hạn thời gian sử dụng đất tại Thủ Đức: 7.000.000 đồng


Mẫu đơn theo quy định 1 Đính kèm file