Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ đăng ký, xóa đăng ký thế chấp

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chi nhánh VPĐKĐĐ.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 02 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Bản chính giấy chứng nhận, văn bản của ngân hàng )…

- Phí dịch vụ đăng ký, xóa đăng ký thế chấp tại Thủ Đức: 3.000.000 đồng