Tư vấn Thi Công: 0913 898 193 - Tư vấn Thiết Kế: 0909 965 088 - Tư vấn Dịch vụ: 0938 800 279

Dịch Vụ Trọn Gói Tốt Nhất    -    Chất lượng sản phẩm và thái độ phục vụ quyết định sự tồn tại & phát triển

Dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất

1. Chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Chi nhánh VPĐKĐĐ, UBND Quận/Huyện.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 30 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tờ khai nộp lệ phí trước bạ, bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất, CMND+HK chủ sử dụng đất…

 - Phí dịch vụ: 40.000.000 đồng

 

2. Chuyển mục đích sử dụng đất cho tổ chức:

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Văn phòng ĐKĐĐ Thành phố, Sở TN&MT.

- Thời gian giải quyết hồ sơ: 60 ngày làm việc

- Hồ sơ cần chuẩn bị: Quyết định cấp đất, giao đất, hợp đồng thuê đất với cơ quan có thẩm quyền, bản vẽ hiện trạng vị trí khu đất, bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…,  

 - Phí dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất: Căn cứ theo pháp lý hồ sơ, Công ty Vạn Phú Thịnh sẽ trao đổi trực tiếp và báo phí cho khách hàng


Mẫu đơn theo quy định 1 Đính kèm file